Pita Pan

FRANCHISEΗ ανάπτυξη της αλυσίδας Πίτα Παν στηρίχτηκε σε ιδιόκτητα καταστήματα, προκειμένου να αποκτηθεί η κατάλληλη τεχνογνωσία, που σήμερα αποτελεί αντικείμενο των συνεργασιών franchise.

Στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας βρίσκεται η συνεχής προσπάθεια για καλλιέργεια συνεργασιών που βασίζονται σε κοινές αξίες, εμπιστοσύνη και αμοιβαία οφέλη. Την ανάπτυξη σχεδιάζει και υλοποιεί η Ομάδα Ανάπτυξης του δικτύου.

Πρόκειται για μία ομάδα από εξειδικευμένους συνεργάτες, επαγγελματίες του χώρου εστίασης με σημαντική πείρα, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με τους αδειούχους για την επιτυχία των καταστημάτων τους, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της μητρικής εταιρείας προς όφελος των τελευταίων. Η ομάδα είναι δυνατή, κάτοχος της τεχνογνωσίας Πίτα Παν, ολιγομελής, ευέλικτη, απόλυτα συνεργάσιμη και πάντα διαθέσιμη.

Σήμερα λειτουργούν 6 ιδιόκτητα καταστήματα και 6 franchise σε γνωστές γειτονιές της Αθήνας, σε εμπορικά κέντρα και πολυσύχναστους δρόμους, σε μεγάλα ελληνικά νησιά και στην Κύπρο. Το μέγεθος των καταστημάτων διαφέρει, ανάλογα με το σημείο και την αγορά που απευθύνονται. Υπάρχουν καταστήματα από 80 m2 έως και 200 m2. Πρόκειται για ένα ευέλικτο μοντέλο πάντα αναγνωρίσιμο και προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε τοπικής αγοράς και του σημείου.

Ορισμένες από τις πόλεις και περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι η Θεσ/νικη, ο Βόλος, η Λάρισα, η Καλαμάτα, η Πάτρα, η Κρήτη, ενώ δεν αποκλείονται άλλες περιοχές με αγορά κατάλληλη ως προς το μέγεθος και τις καταναλωτικές συνήθειες.

Τα περιθώρια επέκτασης του δικτύου είναι σημαντικά και εκτός Ελλάδας.Τεχνογνωσία και υπηρεσίες


Επιλογή σημείου, σχεδιασμός και λειτουργία καταστημάτων

Το Α και το Ω: διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου σημείου για τη δημιουργία ενός νέου καταστήματος. Στη συνέχεια εξειδικευμένοι μελετητές μάς συμβουλεύουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν για το νέο κατάστημα. Η τεχνική υποστήριξη είναι ανελλιπής και άμεση. Με την ολοκλήρωση του έργου, η συνεργασία για την παρακολούθηση και εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας του καταστήματος είναι στενή.

Ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση

Σε έναν χώρο τόσο απαιτητικό όσο η οργανωμένη εστίαση, η σωστή επιλογή, αλλά και η ικανότητα διατήρησης και εξέλιξης του προσωπικού, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας. Αυτό σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη εμπειρία μας δημιουργούν τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για μια ασφαλή επένδυση.
Ένα κεντρικό σύστημα επιλογής προμηθευτών και διαχείρισης των διανομών εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακος, χαμηλότερες τιμές, καλύτερους όρους συνεργασίας και αποτελεσματικό έλεγχο. Παράλληλα, διερευνώνται συνεχώς νέες πιθανές προοπτικές, προϊόντα και συνεργάτες.

Η γνώση οδηγεί τη δράση

Ελέγχουμε καθημερινά επιλεγμένους και χαρακτηριστικούς δείκτες απόδοσης όλων των καταστημάτων (sales, tickets per order, kind per day, average ticket, capacity checks, productivity, first and last order, κ.ά.) επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο άμεσες και στοχευμένες επεμβάσεις.

Marketing και επικοινωνία

Η προσοχή μας είναι συνεχώς στραμένη στην αγορά εστίασης, στις τάσεις και στον καταναλωτή. Η εξειδικευμένη γνώση και το όραμα για τις μελλοντικές εξελίξεις οδηγούν κάθε ενέργεια επικοινωνίας, που πραγματοποιούμε. Το τρίπτυχο «εικόνα/πωλήσεις/αναγνωρισιμότητα» εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από διαφημιστικά προγράμματα και βάσει των οικονομικών πάντα δεδομένων.